NIERUCHOMOŚCI i BUDOWNICTWO

 M E N U 
 Nieruchomości   Budownictwo  Ciepły dom  Lokalne WWW   Twój biznes   Praca   To się przyda 

Lokalne WWW:

WYBIERZ TEMAT:

Samorządy
i urzędy lokalne


Lokalne strony WWW

Wybrane miejscowości pd.-wsch. Polski - prezentacjaSONDY:  
Województwo małopolskie i podkarpackie - Dynów, Głogów Małopolski, Wojnicz, Nisko, Nowa Sarzyna, Tuchów, Dąbrowa Tarnowska, Pilzno, Sokołów Małopolski

Lokalne WWW

region południowo-wschodniej Polski


Ta część serwisu stanowi prezentację wybranych miejsc podkarpacia i małopolski.
Znajdziesz tu głównie informacje i lokalne serwisy dotyczce niewielkich miejscowości, ich prezentację oraz działające w nich przedsiębiorstwa (firmy) i instytucje.

MIEJSCOWOŚĆ KRÓTKI OPIS LINKI
Brzozów Miasto w woj. podkarpackim, siedziba powiatu brzozowskiego, na Pogórzu Dynowskim, położony nad Stobnicą (prawy dopływ Wisłoka). Liczy 7,8 tys. mieszkańców. Wieś wzmiankowana 1359; prawa miejskie uzyskało przed 1388; w okresie międzywojennym ośrodek ruchu chłopskiego; Przemysł - wytwórnia koronek, zakłady odzieżowe, tworzyw sztucznych, młyn.
Sokołów Małopolski Miasto w woj. podkarpackim (powiat rzeszowski), na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Liczy 3,9 tys. mieszkańców. Osada łowiecka w Puszczy Sandomierskiej, założona w XIV wieku. Prawa miejskie otrzymło w 1569r. W okresie od XVII do XIX wieku ośrodek rzemieślniczy (znany m.in. z wyrobu mebli). W latach od 1772 do 1918 objęty zaborem austriackim. Od XVII wieku stanowił duże skupisko Żydów. Obecnie ośrodek usługowy z drobnym przemysłem.
Nowa Sarzyna Miast w woj. podkarpackim (powiat leżajski), na pd.-wschodnim skraju Równiny Tarnobrzeskiej, w pobliżu ujścia Trzebośnicy do Sanu. Liczy 7,1 tys. mieszkańców. W 1937 rozpoczęto budowę zakładów chemicznych i osady fabrycznej, przerwaną wybuchem II wojny światowej i wywiezieniem przez Niemców całej aparatury. Fabryka uruchomiona 1945. Prawa miejskie Nowa Sarzyna uzyskała w 1973. Zakłady chemiczne - produkcja żywic syntetychnych, środków ochrony roślin.
Pilzno Miasto w woj. podkarpackim (powiat dębicki), w Dolinie Dolnej Wisłoki, przy ujściu Dulczy do Wisłoki. Liczy 4,3 tys. mieszkańców. Stara osada, wzmiankowana od 1105r. W XI w. Pilzno nadane benedyktynom z Tyńca. Prawa miejskie od 1354 r. Starostwo niegrodowe, miejsce sądów grodzkich, ośrodek rzemieślniczy i handlowy na szlaku z Krakowa na Ruś i Węgry. Od 1556 prawo składu. W XV w. stanowiło ośrodek ruchu husyckiego, później arian. Zniszczone w czasie wojen w XVII i XVIII w. utraciło znaczenie. W latach 1772 - 1918 w zaborze austriackim. W 1809r. miało miejsce zbrojne wystąpienie mieszkańców przeciw Austriakom. Ośrodek usługowy dla rolnictwa. Filia dębickiej wytwórni urządzeń chłodniczych. Zakład metalowo-chemiczny.
Nowa Dęba Miasto w woj. podkarpackim (powiat tarnobrzeski), w pd. części Równiny Tarnobrzeskiej. Liczy 11,7 tys. mieszkańców. Pierwotnie wieś Dęba, znana była z wyrobów garncarskich. W latach 1772 - 1918 w zaborze austriackim. W latch 1936 - 37 rozpoczęto tu budowę fabryki amunicji w ramach realizacji COP. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w uruchomieniu zakładów, a Niemcy wywieźli maszyny i utworzyli w Nowej Dębie remontowe zakłady samochodowe oraz bazę zaopatrzeniową armii. Prawa miejskie nadane w 1961. Zakłady metalowe, drobny przemysł spożywczy.
Strzyżów Miasto w woj. podkarpackim, siedziba powiatu strzyżowskiego, na pograniczu pogórzy Strzyżowskiego i Dynowskiego, nad Wisłokiem. Liczy 8,5 tys. mieszkańców. Prawa miejskie nadane przed 1480. W XV wieku nastąpił rozwój tkactwa. Okres świetności wystąpił w XVI w. - m.in. produkcja saletry, folusze i blichy, ożywiony handel z Rusią i Węgrami. W XVI w. ośrodek reformacji (arianie). W latach 1772 - 1918 w zaborze austriackim. Ośrodek usługowy regionu rolniczego; fabryka mebli, filia Huty "Stalowa Wola" (produkcja elementów do wielkich pras), wytwórnia sprzętu sportowego, browar.
Głogów Małopolski Miasto w woj. podkarpackim (powiat rzeszowski), położone na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Liczy 4,5 tys. mieszkaców. Ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej; prawa miejskienadane w 1578r. W latach 1772 - 1918 w zaborze austriackim. Zakłady Wyrobów Włókiennioczych "Technitex", filia fabryki urządzeń wentylacyjnych w Tyczynie, betoniarnia.
Lubaczów Miasto w woj. podkarpackim, siedziba powiatu lubaczowskiego, na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad Lubaczówką. Liczy 12,5 tys. mieszkańców. Prawa miejskie uzyskał w roku 1376. Ośrodek rzemiosła (m.in. produkcja białej broni, znany z wyrobów bednarskich). W XVIII w. powstała huta szkła produkująca szkło kryształowe. W latach 1772 - 1918 w zaborze austriackim. Zakłady maszyn budowlanych (filia Huty "Stalowa Wola"), wyrobów galanteryjnych, odzieżowe, spożywcze (młyn, mleczarnia). W pobliżu Lubaczkowa eksploatacja gazu ziemnego (Szczutków) i siarki (kopalnia Basznia).
Dynów Miasto w woj. podkarpackim (powiat rzeszowski), na Pogórzu Dynowskim, nad Sanem. Liczy 6,2 tys. mieszkańców. Ślady osadnictwa z epoki brązu; stara osada z gródkiem wzmiankowana w roku 1423. Miasto w latach 1429 - 1880 i od 1946r. Od XV w. ośrodek rzemieślniczo-handlowy. W roku 1657 zniszczony przez wojska J. Rakoczego. W latach 1772 - 1918 w zaborze austriackim. W XIX w. słynne targi bydła i koni. Rok 1937 - miejsce generalnego strajku chłopskiego. Podczas okupacji niemieckiej teren działalności BCh. Zakłady odzieżowe, skórzane, chemiczne, wytwórnie - kopyt szewskich, wyrobów z wikliny, mleczarnia, młyn.
Tuchów Miasto w woj. małopolskim (powiat tarnowski), na Pogórzu Rożnowskim, nad Białą (prawy dopływ Dunajca). Liczy 6,2 tys. mieszkańców. Jedno z najstarszych osiedli na Pogórzu, wzmiankowane w 1123r. Od początku XII w. własność benedyktynów z Tyńca; prawa miejskie nadane w 1340r. W XV - XVI w. ośrodek handlowo-rzemieślniczy na szlaku handlowym na Węgry. W latach 1772 - 1918 w zaborze austriackim. W okresie międzywojennym znany z wyrobów masarskich. Lokalny ośrodek usługowy; drobny przemysł.
Wojnicz Wieś gminna w woj. małopolskim (powiat tarnowski), na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego, u wylotu doliny Dunajca na Nizinę Nadwiślańską. Liczy 3,2 tys. mieszkańców. W XII w. powstał gród kasztelański, a przy nim osada targowa i komora celna. Prawa miejskie przed 1278; od XV w. starostwo niegrodowe; rozwój miasta ograniczał od XV w. sąsiedni Tarnów. W okresie 1772 - 1918 w zaborze austriackim. Ww okresie międzywojennym handel bydłem, drobny przemysł. W roku 1934 utrata praw miejskich. Ośrodek usługowy.
Limanowa Miasto w woj. małopolskim, siedziba powiatu limanowskiego, w Beskidzie Wyspowym, nad Sowliną (dopływ Łososiny) i potokami, na wys. 400 - 785 m. Liczy 14,6 tys. mieszkańców. Prawa miejskie uzyskało w roku 1565. Limanowa słynęła z produkcji piwa, szewstwa i sukiennictwa. W okresie 1772 - 1818 w zaborze austriackim. Ośrodek usługowy, przemysłowy i turystyczny - przemysł drzewny, filia krakowskiej fabryki aparatów pomiarowych, zakłady metalowe, spożywcze, odzieżowe. Turystyczna baza noclegowa, wyciąg narciarski, baseny. Muzeum Ziemi Limanowskiej PTTK. W pobliżu Limanowej kamieniołomy piaskowca.