NIERUCHOMOŚCI i BUDOWNICTWO

 M E N U 
 Nieruchomości   Budownictwo  Ciepły dom  Lokalne WWW   Twój biznes   Praca   To się przyda 

BUDOWNICTWO:

WYBIERZ TEMAT:
Prawo

Budowa domu
krok po kroku


Gotowe projekty

Poradniki internetowe

Stosowanie materiałów budowlanych

Gwarancja i rękojmia

Budownictwo
w Internecie -
serwisy, materiały, technologie


Katalogi i reklama firm budowlanych

Kosztorysowanie


SONDY:

  Budownictwo

  PRAWO - podstawowe  przepisy  prawne
  NORMY BUDOWLANE
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
   (urzędowy t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 wraz ze zmianami)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

   Teksty obowiązujących aktów prawnych można znaleźć na stronie GUNB
   oraz na stronie Ministerstwa Budownictwa
    NORMY BUDOWLANE 
    POLSKIE NORMY