NIERUCHOMOŚCI i BUDOWNICTWO

 M E N U 
 Nieruchomości   Budownictwo  Ciepły dom  Lokalne WWW   Twój biznes   Praca   To się przyda 

BUDOWNICTWO:

WYBIERZ TEMAT:
Prawo

Budowa domu
krok po kroku


Gotowe projekty

Poradniki internetowe

Stosowanie materiałów budowlanych

Gwarancja i rękojmia

Budownictwo
w Internecie -
serwisy, materiały, technologie


Katalogi i reklama firm budowlanych

Kosztorysowanie


SONDY:

  Budownictwo

  Jakie stosować MATERIAŁY BUDOWLANE


  Własności techniczne i użytkowe materiałów budowlanych w znacznym stopniu wpływają na bezpieczeństwo, jakość i trwałość obiektów budowlanych.
  Obiekt budowlany może zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu użytkownika nie tylko wtedy, gdy został niewłaściwie zaprojektowany lub wykonany, ale również, jeśli do jego wznoszenia zostały użyte niewłaściwe wyroby.

  Przepisy przewidują w zależności od przeznaczenia, dwie możliwości dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania:

 • Wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym.
  Chodzi tu o wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta tego obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

 • Wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
  Można tu wyróżnić dwie grupy materiałów i wyrobów:

   Pierwsza grupa:
   Wyroby oznakowane znakiem CE,
   co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
   albo europejską aprobatą techniczną

   matriały budowlane
   Druga grupa:
   Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europpejską wykazie, mające niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
   Nie jest też wymagane żadne oznakowanie tych wyrobów.
   PRZYDATNE STRONY WWW
   SYSTEM INFORMACJI BUDOWNICTWA - baza o wyrobach budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
   OZNAKOWANIE CE - euroinfo.org.pl